Caramoan Mission Trip

Caramoan Mission Trip

Day 1 (Dec. 27)

Dito lang kami nag-prepare ng mga materials, food and gifts.

Day 2 (Dec. 28)

Sinugod namin ang bagyo at nagbahay-bahay para mang-imbita ng mga bata at mga magulang nila. Napatanong ako sa Diyos kung itutuloy pa ba namin ang misyon pero prinovide Niya ang pagkain, ang lugar, pati ang mga regalo. Bigla kong naalala na ang Diyos ang may hawak ng panahon. 🙂

Memory verse

♪ ♫ ♪

♪ ♫ ♪

Si sis Joan ang namigay ng food stubs.

Si ate Beth ang naka-assign sa pag-share ng gospel sa parents ng mga bata.

Kami naman ni sis Joan ang naka-assign sa pag-share ng gospel sa mga bata.

Si ate Elena ang punong abala. 😄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *