Browsed by
Month: January 2023

Manila American Cemetery and Memorial

Manila American Cemetery and Memorial

I did not attend the IDC (Intentional Discipleship Conference) today. Lelan’s mood yesterday affected me so I didn’t want to go out today at all. However, my sister persuaded me to ask Lelan out today because we hadn’t had time alone since they got here. There was no chance for us to really talk. I, of course, hesitated. I had never asked a guy out. For me that is too bold and disgraceful for ladies to initiate. Anyway, despite my…

Read More Read More

Gumamelang Dilaw

Gumamelang Dilaw

Nadaanan namin ni mama ang mga gumamelang ito habang naglalakad sa daan kanina. Naalala ko yung sinabi ng isang pastor sa sermon niya recently. Sabi niya, kung ang mga short-lived na bagay daw tulad ng bulaklak ay ginawang napakaganda ng Diyos, paano pa kaya tayong mga tao? ❤️